Bohagsflytt

Helflyttning innebär att vi tar hand om alla delar av flyttningen. Vi packar, lastar, kör, flyttar och placerar inredningen exakt som ni vill ha det.

Delflyttning innebär att ni packar själva. Ni ser till att allting är packat på flyttningsdagen.
Sen tar vi tar hand om resten, vi flyttar, lastar, kör och placerar allting efter era önskemål.

Kontorsflytt

Vi ser kontorsflytt som ett projekt där vi är din partner. Vi planerar och genomför företagsflytten på det sätt som är bäst för just din verksamhet, med minsta möjliga störning i produktionen.

Utlandsflytt

Två viktiga faktorer för en lyckad utlandsflytt är god planering och bra packning.
Innan flytten sker gör vi oftast en besiktning i ert hem för att fastställa vilka godsvolymer det handlar om samt vilket packmaterial som behövs.

Vid flyttning tar vi antingen betalt för löpande timmar eller till ett fast pris enligt överenskommelse. Kontakta oss för en offert.